Tech
0
วิธี ลบข้อมูลใน google ไม่ให้มีผลการค้นหาของตัวเรา
0

ชีวิตคนยุคใหม่ตั้งแต่มีการเข้ามาของ “อินเตอร์เน็ต” ปฏิเสธไม่ได้ว่า Search engine ต่าง ๆ มีผลต่อการใช้ชีวิตอย่างมาก โดยเฉพาะในการทำงาน Online ผ่าน  Search ...

0
Google Authenticator คืออะไร แนะนำข้อควรระวัง และวิธีใช้เบื้องต้น
0

ในโลกปัจจุบันที่เดี๋ยวนี้แต่ละคนล้วนแต่มีข้อมูล มีการใช้งานแอปพลิเคชันออนไลน์คนละหลายบัญชี ความเสี่ยงที่จะถูกล้วงข้อมูล หรือถูก Hack ก็มีสูงขึ้น ...

The Recommender
Logo