financial plan
0
6 วิธีวางแผนทางการเงิน สำหรับเริ่มต้นธุรกิจ
0

เจ้าของธุรกิจ หรือการมีกิจการเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะขนนาดเล็ก หรือใหญ่ เป็นความฝันของใครหลายคน ...

0
5 ขั้นตอนการวางแผนทางการเงินนำชีวิตบินเหินสู่ความสำเร็จ
0

ทุกวันนี้การกินอยู่ หรือเรื่องปากท้องนั้นเป็นปัญหาโดยตรงกับการดำเนินชีวิตของผู้คนทุกชนชั้น ทั้งเจ้าของกิจการ มนุษย์เงินเดือน ผู้ทำมาค้าขาย หรือผู้ใช้แรงงาน ...

0
รวมรายการค่าลดหย่อน มีอะไรบ้าง ! รู้ไว้ก่อนยื่นภาษี
0

เป็นเรื่องจริงที่ไม่มีใครหลีกหนีได้ ที่บุคคลที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่รัฐกำหนด จะต้องมีหน้าที่ในการเสียภาษี หรือรายได้บางส่วนเพื่อเข้าจุนเจือประเทศ ...

The Recommender
Logo